Handelsvilkår

Køberegler
Reklamationsret
Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen
blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

Garanti
Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at at bevise, at fejlen skyldes misligehold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

Rimelig tid
I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

Formodningsreglen
Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.
 

Klageløsninger
Har du en klage håber vi at du vil give os i direkte kald på 42501918 eller sende os en mail på mail@dvaergekisten.dk
Du kan også klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
Bor du i et andet EU-land kan du indgive en klage til EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@dvaergekisten.dk.
Handslesvilkår
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra dvaergekisten.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der er lavet et alm køb via hjemmsiden og ingen anden skriftlig aftale er indgået.

Betalingsmåder ved køb i online butikken.
Dankort
VisaDankort
Visa Electron
MasterCard
Paypal
Bank overførsel

Levering
Vi leverer alle steder i Danmark
Med særlige aftalet (anmodet skriftligt) til andre steder i verden.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra dvaergekisten.dk. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vores side, er denne af vejledende art.

Moms
Der bliver opkrævet 25% moms af alle køb på nye produkter
Mange af produkterne på dvaergekisten.dk er brugte og bliver solgt under den særlige lov om brugt moms.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer købt i  dvaergekisten.dk anses for sket, når køberen har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker normalt med Post Danmark.
Normal leveringstid er 1-3 dage.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt i Dværgekisten overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra dvaergekisten.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til dvaergekisten.dk enten via e-mail mail@dvaergekisten.dk eller pr. tlf. 42501918. Du har som kunde hos dvaergekisten.dk 24 måneders reklamationsret efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Dværgekisten har stillet dig i udsigt.

Garanti
Medmindre andet er angivet, er alle varer på dvaergekisten.dk's hjemmeside underlagt 24 måneders reklamationsret. Bevisbyrden for fejl eller mangler ligger de første 6 måneder hos dvaergekisten.dk, og de efterfølgende 18 måneder hos kunden.
Alle demo varer har 3 måneders reklamationsret, med mindre andet er angivet.

Såfremt kunden ønsker at anmelde fejl eller mangler, skal dette ske skriftligt til dvaergekisten.dk senest 60 dage efter at fejlen eller manglen er opdaget. Kunden skal give dvaergekisten.dk en rimelig mulighed for at inspektere varen der er tale om. dvaergekisten.dk er ikke ansvarlig for yderligere skader eller skader som følge af fortsat brug efter at fejl eller mangler er opdaget, eller såfremt kunden ændrer eller reparerer varen uden tilladelse fra dvaergekisten.dk

dvaergekisten.dk's ansvar ved en reklamationssag er begrænset til reparation eller ombytning af en defekt eller mangelfuld vare, eller refundering af varens pris. Skade på en vare, forårsaget af forkert brug, modifikationer eller groft misbrug af kunden, er ikke dækket af reklamationsretten. dvaergekisten.dk kan ikke blive holdt ansvarlig for tab af data eller andre indirekte konsekvenser som følge af en defekt eller mangelfuld vare solgt af dvaergekisten.dk.

Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles dvaergekisten.dk indenfor rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden bedes afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og varen returneret på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af dvaergekisten.dk

Returnerede varer uden fejl
Ved tilbagesendelse af en vare til dvaergekisten.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden. Varer skal returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, samt en beskrivelse af fejlen, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og fejlmeddelelse på produktet.

Forsvarlig returnering
Alle varer som returneres skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering, kan medføre at dine rettigheder bortfalder. Såfremt en vare købt hos dvaergekisten.dk, bliver modtaget indpakket i antistatisk materiale, skal i tilfælde af returnering, ligeledes være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Hvis en returneret vare har taget skade p.g.a. manglende indpakning i antistatisk materiale, vil dette medføre bortfald af dine rettigheder.

14 dages fortrydelsesret
Ved forbrugerkøb hvor bestilling af varer foretages via telefon eller internettet, har kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til kunden. Hvis købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler dvaergekisten.dk varens pris. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som ved modtagelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, vurderer dvaergekisten.dk en pris ud fra en mulig salgsværdi. Med hensyn til software og madvarer skal forseglingen være ubrudt. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører i de fleste tilfælde en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af dvaergekisten.dk, vil blive krediteret et beløb svarende til forringelsen af salgsværdien. I værste fald kan manglende original emballage, medføre at købet ikke kan fortrydes. Kunden skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. dvaergekisten.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c. Ved afhentning af en vare er der ingen kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Returnering af en vare
Du kan nægte modtagelse af varen fra postvæsnet. I denne sammenhæng må du gøre postvæsnet opmærksom på at varen omgående skal returneres til dvaergekisten.dk.
Hvis du modtager varen fra postvæsnet, og efterfølgende, indenfor 14 dage fortryder købet, kan du returnere varen til dvaergekisten.dk. I dette tilfælde bedes du vedlægge en kopi af købsfakturaen, samt et notat med dit kontonummer.
Ved returnering af en vare, skal følgende adresse benyttes; dvaergekisten.dk, Frederiksgade 11, 7400 Herning. Pakken skal tydeligt mærkes "14 dages fortrydelsesret" Beløbet returneres til det oplyste kontonummer. Returnering som følge af fortrydelse sker for købers egen regning. Det anbefales, at varen returneres som pakkepost via Post Danmark, hvilket giver mulighed for at spore pakken hos Post Danmark. Dermed er enhver tvivl om hvorvidt varen er afleveret til dvaergekisten.dk fjernet. Ydermere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget dvaergekisten.dk

Forsvarlig returnering
Alle varer som returneres skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering, kan medføre at dine rettigheder bortfalder. Såfremt en vare købt hos dvaergekisten.dk er indpakket i antistatisk materiale, skal varen i tilfælde af returnering ligeledes være indpakket i antistatisk materiale. Hvis en returneret vare har taget skade p.g.a. manglende indpakning i antistatisk materiale, vil dette medføre bortfald af dine rettigheder.

Købeaftale
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med dvaergekisten.dk, før du har modtaget en ordrebekræftelse, dvaergekisten.dk opbevarer ikke ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Priser
Alle priser på nye produkter er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris, og prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller stigning.

Forudbestilling Disclaimer: 
Vi sætter aldrig flere produkter til forudbestillings-salg end vi har bestilt hjem. Dog er der en mulighed for at der kommer en efter-allokering fra leverandørens side af, som vi ikke er herre over. Derfor vil det altid være først til mølle med med forudbestillinger. i 9 ud af 10 tilfælde kan vi dække alle forudbestillinger, så jo før du bestiller jo mere sikker er du på at være først i køen! Derfor forbeholder vi os retten til at annullere forudbestillinger hvis eksterne forudsætninger gør at vi ikke kan levere produktet.

Levering
Enhver leveringstid opgivet af dvaergekisten.dk er blot et estimat. dvaergekisten.dk tager forbehold for udsolgte og udgåede varer. dvaergekisten.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab, direkte eller indirekte af en forsinkelse i leveringen af varerne. Ej heller vil en forsinkelse berettige køber til at opsige eller ophæve kontrakten, medmindre forsinkelsen overstiger 60 dage.

Risiko
Risikoen for varer købt hos dvaergekisten.dk overgår til køber på leveringstidspunktet.

Ejendomsforbehold 
dvaergekisten.dk forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte Vare.
Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal varen opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Varen skal opbevares separeret fra andre varer, således at det er muligt at identificere varerne som dvaergekisten.dk's ejendom. Identifikations mærkater, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden forpligter sig til ikke uden dvaergekisten.dk's skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe dvaergekisten.dk's sikkerhed i varen, herunder pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation; der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende, der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode, dvaergekisten.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt, alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen, der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Forbehold
Der tages forbehold for udsolgte og udgåede varer, samt trykfejl på hele dvaergekisten.dk's hjemmeside.